Общественообслужващо строителство

Граничен контролно-пропускателен пункт “Лесово – Хамзабейли” – І етап

Възложител: Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
Дата на започване: 23 Авг. 2002
Дата на завършване: 30 Май 2005
 

Извършване на строителни и монтажни работи на обект 1083/ОНД/ОКВ - София, жк "Младост 3"

Възложител: Министерство на Отбраната, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
Дата на започване: 23 Апр. 2009
Дата на завършване: 9 Юни 2009

Конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни дейности в сградата на Общински културен институт "Красно село", гр. София, бул. "Цар Борис III" № 41

Възложител: Столична община – Район „Красно село“

РЗП 5133 м2

Септември 2015 – Декември 2017

Цялостно конструктивно укрепване на сградата – изпълнение на допълнителни стоманобетонови и стоманени елементи,  нови стоманобетонни шайби.

Енергийно-ефективни мерки - Изпълнена е топлоизолация от твърда каменна минерална вата в подпокривното пространство. Монтирана е вентилируема окачена фасада върху каменна минерална вата. Цялостна подмяна на съществуващата дограма и външни врати с PVC дограма.

Хотел „РИЛА", к.к.Боровец, община Самоков, област Софийска

Възложител: „РИЛА Боровец“ АД

Април 2017 – Декември 2017

Реновация на съществуваща база, 360 стаи и апартаменти, коридори и стълбища в Студийна част на хотелската сграда на 11 етажа. Строителни и инсталационни работи по всички части: Архитектура, Конструкции,  ВиК,  Електроинсталации,   Пожарозащита.

Ремонт на Ски гардероб, Ски гардероб лични ски и Детска градина към хотел „РИЛА"

Референции: