Сгради образование

Англо-американско училище в Панчарево, София – Нова фаза IV ЕТАП 1 - Пристройка на нов учебен корпус „H”, Разширение на учебен корпус „D”, Сграда за охрана и Спомагателна сграда; ЕТАП 2 – Арт-център”

Възложител: Англо-Американско училище, София

РЗП за Етап 1 и Етап 2: общо 5511.86 м2

Започване:     Март 2018

Завършване:  Май 2019

С цел стимулиране на творческата дейност на учениците е изградена нова сграда за изкуства –Арт-център,  с РЗП 4035.38 м2.

Арт-центърът представлява двуетажна сграда с междинно ниво и сутерен,  оборудвана с най-съвременните технологии за озвучаване, аудиовизуални изкуства и мултимедийни презентации.