Централен универсален магазин – София

Възложител: ЦУМ АД
Дата на започване: 18 Юли 2000
Дата на завършване: 18 Декември 2002

Изпълнени видове работи:

Поправки на дефектните механични и електрически работи в сградата на магазина

Изпълнени са работи по електроинсталации, ел.оборудване, вентилация и климатизация, противопожарни клапи, пожароизвестяване, BMS, огнезащита на различни преходи, ВиК, пожарогасене, изработване на екзекутивна документация и чертежи.

Реконструкция на 4 етаж на сградата на ЦУМ

Изпълнени са метални конструкции, довършителни работи по подове, стени, тавани, противопожарни врати, огнезащита, електроинсталационни работи, осветление и пожароизвестяване, ВиК, пожарогасене, вентилация и климатизация. Разгъната площ около 4000 м2.

Строителни и инсталационни работи по различни части в сградата на ЦУМ

Покрив на ЦУМ

Проектиране, доставки и СМР – цялостна подмяна.  Извършен е послоен монтаж на временна хидроизолация, метална конструкция, монтаж на Z-профили, хидроизолация. Разгъната площ 4400 м2.

Довършителни работи в офисни помещения на 5 и 6 етаж в сградата на ЦУМ за нуждите на “Балканфарма”

Възложител: Балканфарма АД

Изпълнени са довършителни работи по подове, стени, тавани, електроинсталационни работи, вентилация и климатизация, ВиК, пожарогасене, пожароизвестяване, огнезащита. Разгъната площ  2935 м2.

Довършителни работи в офисни помещения на 6 етаж в сградата на ЦУМ за нуждите на “Моторола"

Изпълнени довършителни работи по под, стени и тавани; електроинсталацонни работи, ел.оборудване, BMS, вентилация и климатизация, пожароизвестяване и огнезащита. Разгъната площ около 600 м2.

Референция: 

Риджънт Юръпиън Пропърти