Централен офис на Хеброс Банк

Възложител: “Хеброс Банк” АД
Дата на започване: 2 Окт. 2000
Дата на завършване: 20 Юни 2001

Изпълнени видове работи:

Разрушителни работи, укрепване на стомано-бетоновата плоча, довършителни работи по стени, подове и тавани, електрозахранване, климатизация и вентилация, ВиК, системи за пожароизвестяване, пожарогасене, BMS, газово пожарогасене.

Референции: 
Regent European Property Ltd.