Централен офис на Средневолжский коммерческий банк, гр. Самара, “до ключ”

Възложител: СВКБ

Изпълнени видове работи: 

Проектът е разработен от фирма “ИНОС-1” ООД.

Изпълнено е строителство и пусково-наладъчни работи по всички части и фази: АС част, ВиК част, Ел. част, ОВиК част, пожароизвестяване, СОТ, TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация, мебелно обзавеждане, оборудване - кухня и бар. РЗП 1800 м2.