Хеброс Банк, клон на партера в сградата на ЦУМ, София

Възложител: “Хеброс Банк” АД
Дата на започване: 30 Авг. 2000
Дата на завършване: 29 Септ. 2000

Изпълнени видове работи:  

Реконструкция на магазинни клетки в банков офис – разрушителни работи, изграждане на силно защитено трезорно помещение, довършителни работи по стени и подове, електрозахранване, пожароизвестителна система, BMS.

Референции: 
Regent European Property Ltd.