Фасада на централната сграда на Средневолжский коммерческий банк, гр. Самара

Възложител: СВКБ

Изпълнени видове работи:

В основната си част тя е облицована с мрамор, а партерният етаж - с гранит. В централната част са изградени четири колони. По фасадата са изработени и монтирани над 300 различни типа гипсови скулптурни орнаменти и фронтони. Разгъната площ на фасадата около 2000 м2.