Строителни и монтажни работи за основен ремонт и преустройство по всички части на съществуваща казармена сграда в детска градина – Казанлък

Възложител: Министерство на Отбраната, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
Дата на започване: 21 Авг. 2008
Дата на завършване: 30 Дек. 2008
 

Изпълнени видове работи:

Строежът представлява преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда в детска градина с необходимите помещения за нормалното функциониране на две групи за детска градина и яслена група. РЗП 1200 м2

References: 
Министерство на Отбраната