Спортен център в гр. Самара, Русия

Възложител: “Мелодия” ООД

Изпълнени видове работи:

Проектиране и СМР по части конструктивна, АС, ВиК, Електро, ОВиК, вертикална планировка, мебелировка. Доставка на специализирано оборудване. РЗП 1800 м2.