Следствен арест – гр. София, ул. “Майор Векилски” № 2

Възложител: Министерство на Правосъдието
Дата на започване: 4 Ян. 2001
Дата на завършване: 29 Май 2002

Изпълнени видове работи:

Строително-монтажни работи – реконструкция по всички части – АС, ЕЛ, ОВ, ВиК.

Референция:
Министерство на Правосъдието