Ситибанк - Основен ремонт на офис на 5 етаж в сградата на ЦУМ, София

Възложител: CITIBANK N.A.
Дата на започване: 11 Май 2000
Дата на завършване: 26 Юни 2000

Изпълнени видове работи:

Изпълнени СМР по части: Конструктивна, АС, В и К, Електро, ОВ и К, BMS. РЗП 850 м2

Референции: 
Ситибанк – Софийски филиал
REGENT EUROPEAN PROPERTY