РЗОК - 1 900 m2 Монтана, 1 100 m2 Ловеч, 1 100 m2 Кюстендил

Възложител: НЗОК
Дата на започване: 25 Ноем. 1999
Дата на завършване: 10 Юни 2000
 

Изпълнени видове работи:

Районна здравноосигурителна каса – гр. Монтана 

Възложител: Национална здравноосигурителна каса

Основен ремонт на сградата. Изпълнени работи по части: АС, ВиК, електро, ОВиК, озеленяване, вертикална планировка.

 

Районна здравноосигурителна каса – гр. Ловеч   

Възложител: Национална здравноосигурителна каса

Основен ремонт на сградата. Изпълнени работи по части: АС, ВиК, електро, ОВиК, озеленяване, вертикална планировка.

 

Районна здравноосигурителна каса – гр. Кюстендил

Възложител: Национална здравноосигурителна каса

Основен ремонт на сградата. Изпълнени работи по части: АС, ВиК, електро, ОВиК, озеленяване, вертикална планировка.

Референции:
Национална Здравноусигурителна Каса