Ресторант в гр. Самара - Русия, “до ключ”, със 140 места, бар и банкетна зала.

Възложител: Частен инвеститор

Изпълнени видове работи: 

Проектът е разработен от “ИНОС-1” ООД. Проектирането се извършва по време на строителството за срок от 30 дни. Изпълнено е строителство, доставки на всички довършителни материали  и пусково-наладъчни работи по всички части и фази: АС част, конструктивна част, ВиК част, Ел. част, ОВиК част, пожароизвестяване, СОТ, TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация, мебелно обзавеждане, пълна окомплектация на технологичното кухненско, барово и хладилно оборудване, кетеринг, прибори и посуда. РЗП около 800 м2.