Ремонт на работните части на оперативния салон в сградата Българска народна банка

Възложител: Българска Народна Банка
Дата на започване: 20 Апр. 2001
Дата на завършване: 3 Юли 2001

Изпълнени видове работи:

Ремонт на работните части на оперативния салон в сградата на БНБ, пл. “Княз Ал. Батенберг” 1 София, България