Реконструкция и капитален ремонт на "Женски пазар" в участъка от ул. „Екзарх Йосиф” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, Зона Б-2, Район „Възраждане”, гр. София” /І етап/

Възложител: „Пазари Възраждане“ ЕАД

Изпълнени видове работи:

Обща площ благоустрояване 12 794 м2

Сгради РЗП 3203 м2

Проектът за реконструкцията на най-старото и най-голямо софийско тържище е първият в София, изпълнен с финансовата подкрепа от европейската инициатива JESSICA.

Състои се от две двуетажни сгради, частично свързани помежду си с тераси на второ ниво, и четири типови едноетажни павилиона, като всеки павилион съдържа по 8 модула. Откритата тераса с площ 360 м2 и с дървена подова настилка свързва двете търговски сгради и представлява рекреационна площ.

Изградена е Търговска галерия, която концентрира площи за търговия, хранене и услуги, аптека и офис на  банка, помещения за  19 магазина. Изграден е проход-пасаж между двуетажните сгради.

Оформено е открито пространство с водни площи.

Фасадните дървени обшивки и дървени решетки са изпълнени с предварително термично обработена и дехидратирана дървесина, с покритие с матов ефект за издържливост на атмосферни въздействия.

Над входовете са поставени повтарящи се модули-козирки, покрити със закалено стъкло.

Остъкляването е с високо качество (стъкло и метал) като елемент на съвременното технологично и топлотехническо изпълнение.

Терасното осветление е с LED лампи.

Панорамният асансьор осъществява връзка със сутеренното ниво и отговаря на изискванията за достъпна среда. За предпазване на асансьора и стълбата за достъп до 2-ро ниво от дъжд и сняг е изградено остъклено покритие над тях.

Строителните работи включват и подмяна на инженерната инфраструктура - водопровод, канализация, ел. снабдителна мрежа, топлопровод. Извършена е цялостна подмяна на тротоарите и пътните платна, както и озеленяване. Изградена е детска площадка.

Референции

"Пазари Възраждане" ЕАД