РДСК-4

Възложител: ДСК

Изпълнени видове работи:

Изпълнено проектиране и СМР по всички части: пожароизвестяване, TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация, мебелно обзавеждане. РЗП 2050 м2.