Преустройство на магазин в клон на Банка “Хеброс”

Възложител: “Хеброс Банк” АД
Дата на започване: 12 Март 2001
Дата на завършване: 6 Май 2001

Изпълнени видове работи:

Изпълнени СМР по части: АС, ВиК, ОВК, Автоматика, Ел.инсталационни работи.