Офис-сграда на “Ригли – България”

Възложител: Wm. Wrigley Jr. Company
Дата на започване: 20 Април 1999
Дата на завършване: 31 Август 1999

Изпълнени видове работи:

Реконструкция на съществуваща жилищна сграда, строена през трийсетте години на миналия век за фамилна резиденция, и трансформацията й в модерна офис-сграда за нуждите на фирма “Ригли – България” ЕООД. Изпълнeни работи по части: конструктивна, АС, ВиК, електро, настилки.

Референции:
Wrigley Jr. Company