Офис на фирма “Ликомп-Интер”, гр. Москва, “до ключ”

Възложител: “Ликомп-Интер” ООД

Изпълнени видове работи:

Проектът е разработен от “ИНОС-1” ООД. Реконструкцията беше сложна поради обстоятелството, че сградата е на възраст над 100 години и се налагаше да се изливат плочи при работещ ресторант на долния етаж. РЗП 260 м2.