Октябърско отделение на СБЕРБАНК РФ - гр. Самара, Русия

Изпълнени видове работи:

Извършени строителни работи по следните части: АС, ВиК, електро, ОВК, СОТ, пожароизвестяване, озвучаване, телефонизация, система за контрол на достъпа. РЗП 5100 м2.