Обединено детско заведение № 18 „Детски свят”, ж.к. „Яворов”, Район „Средец”, гр. София

Възложител: Столична община – Район „Средец”

Дата на започване: 29 ноември 2013

Дата на завършване: 28 юли 2014

Изпълнени видове работи:

РЗП 1265 м2

Извършени са строително-монтажни работи за изграждане на двуетажна пристройка със сутерен към съществуващата сграда. Новата сграда е предвидена за 3 групи детска градина. Старата и новата част на детската градина са свързани чрез „топла връзка”. Изграден е спортно-музикален салон. Спалните и занималните са с площ 100 м2.

Новопостроената пристройка е съобразена с изискванията за изграждане на достъпна среда.

Изградени са 5 детски площадки за игра и спортно игрище – 324 м2.

 

Референции:
Столична община - Район "Средец”