Ново Англо-Американско училище в Панчарево, гр. София – Фаза І

Възложител: Англо-Американско училище в София
Дата на започване: 1 Юни 2005
Дата на завършване: 1 Септ. 2006
Сграда на 2006 година в България - Награда за социално значима реализация и енергийноефективно решение

Изпълнени видове работи:

Проектиране и СМР “до ключ” на училищна сграда на 2 етажа и локална пречиствателна станция за отпадни води – 250 е.ж., изкуствено езеро. Сграда РЗП 9196 м2. 

Сградата е удостоена със званието „Сграда на годината’2006”. През 2010 г. Българската камара на архитектите признава Англо-Aмериканското училище в София като най-устойчивата сграда в България. ААУ е поканено от камарата и представлява достойно България на европейското изложение за най-устойчиви сгради в Брюксел.

Отличието е в рамките на  първия конкурс за устойчива архитектура, иницииран от Камарата на архитектите в България, във връзка с отбелязването на двадесетгодишнината от създаването на Съвета на архитектите в Европа (АСЕ).

През декември 2006 г. сградата на ААУ е наградена от строителния бранш като „Най-екологична сграда на годината”.

 

Референция:
Barnard Assotiates