Международна ортодоксална банка “Св. Никола”

Възложител: Б.А.Н.К. Австрия
Дата на започване: 20 Юни 1995
Дата на завършване: 14 Авг. 1995

Изпълнени видове работи:

Изпълнени СМР по части конструкция, архитектура, ВиК, електро.