Лечебно заведение за болнична помощ – МБАЛ „ВИТА“, гр. София, район Лозенец

Възложител: Вита Инженеринг ООД

РЗП 9000 м2

Май 2015 – Февруари 2017

Извършени СМР по части: Груб строеж, подземни и покривни топло- и хидроизолации, конструкции на съоръжения извън сградата – подпорни стени, външни стълбища и рампи и входни козирки; площадкови ВиК мрежи, доставка и монтаж на външна дограма и алуминиева окачена фасада, проектиране на укрепителна конструкция от фабрични габиони; вентилируеми фасади, в това число керамична и каменна облицовки и облицовки с „Еталбонд“, топлоизолационна фасадна система със силиконова мазилка, скеле, въздуховоди по фасада север на сградата на болницата.

Референции

Вита Инженеринг ЕООД