Куйбишевско отделение на СБЕРБАНК РФ - гр. Самара

Възложител:  Куйбишевско отделение на СБЕРБАНК

Изпълнени видове работи:

Изпълнено проектиране по всички части и фази: АС, ВиК, електро, ОВК, пожароизвестяване, СОТ, TV контрол, озвучаване, телефонизация, компютъризация, мебелно обзавеждане, оборудване - кухня и бар. РЗП 3685 м2.