Конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни дейности в сградата на Общински културен институт "Красно село", гр. София, бул. "Цар Борис III" № 41

Възложител: Столична община – Район „Красно село“

РЗП 5133 м2

Септември 2015 – Декември 2017

Цялостно конструктивно укрепване на сградата – изпълнение на допълнителни стоманобетонови и стоманени елементи,  нови стоманобетонни шайби.

Енергийно-ефективни мерки - Изпълнена е топлоизолация от твърда каменна минерална вата в подпокривното пространство. Монтирана е вентилируема окачена фасада върху каменна минерална вата. Цялостна подмяна на съществуващата дограма и външни врати с PVC дограма.

СМР за изграждане и възстановяване на електро-, ВиК и ОВК инсталации и финишни покрития - Подмяна или възстановяване на подовата настилка във всички помещения,  освежаване на дървените декоративни елементи и врати на залите, декоративните дървени решетки пред радиаторите. Вратите на евакуационните изходи са с необходимата огнеустойчивост и са снабдени с „антипаник“ брави.

Изградени са пространства и санитарни възли за хора в неравностойно положение, както и рампи пред входа на сградата и подемна платформа от първия до втория етаж.

Дейностите бяха разпределени в три етапа. След изпълнението на всеки етап сградата беше в състояние, годно за експлоатация, независимо дали и кога ще се реализират следващите етапи, за да не се прекъсва работата на културния институт.

 

Референции

Столична община - Район "Красно село"