Клон на Търговска банка “Актив”, гр. Москва, “до ключ”

Възложител: ТБ “Актив”

Изпълнени видове работи:

Проектът е разработен от фирма “ИНОС-1” ООД.

РЗП 345 м2. Офисът е снабден с всички необходими системи за такъв тип банков офис.