Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на Авиобаза на ГДГП, гр. София

Възложител: МВР – ГД „Гранична полиция“

Дата на започване:    21.06.2013
Дата на завършване: 30.06.2015

Изпълнени видове работи:

РЗП сгради 5266 м2

Обща площ благоустрояване и ВП 20 000 м2

В рамката на Фонд за външните граници, като част от общата Европейска система за сигурност на външните граници, е изградена  Гранично-полицейска авиобаза.

Строежът отговаря на изискванията за защита на класифицираната информация.

Авиобазата включва: Административна сграда за личния състав и ръководството на Специализиран отряд за въздушно наблюдение; Хангар за 4 бр. вертолети; Перони пред хангарите; Писта за рулиране; Автопарк с гараж за служебни и специални автомобили; Специализирани работилници; Котелно помещение за нафта и газ; Вътрешноплощадкови автомобилни алеи; Инженерна инфраструктура.

Хангарът представлява еднокорабно хале, с метална носеща конструкция и e облицовано с пожароустойчиви термопанели. Монтирани са  4 бр. врати за вертолети, с широчини на светлите отвори – 1х22,00 м. и 3х15,00 м. Светлата височина на вратите е 7,00 м. Вратите са тип  хармоника, отварянето е по вертикална ос (нагоре).

Специализираните работилници са изградени в ниската сграда, долепена до хангара. Тук се намират лаборатории, складове, офис, механична работилница и санитарен възел за служителите от работилниците и хангара. В западната част от този корпус са изградени клетка за автомобили за буксиране и котелно помещение. Изградена е връзка (противопожарна врата) от клетката за автомобили за буксиране към хангара. В котелното помещение е поместено нафтовото стопанство и отопляващ котел, с възможност за отопляване на газ и нафта.

В продължение на корпуса на специализираните работилници, разделен с дилатационна фуга от тях, е изграден корпусът на автогаража, в който е предвидено паркиране на 9 бр. служебни автомобили.

Административната сграда, предназначена за обща администрация, специализиран състав и учебни помещения, е на три етажа плюс полувкопан сутерен.

Състои се от работни кабинети и конферентна зала за брифинги за 50 човека, оборудвана с озвучителна уредба и система за запис, стаи за преобличане на летателен състав, зала за физическа подготовка, съблекални с WC и душове, склад към зала за физическа подготовка, складове, помещение за сървър и UPS, кабинети, стая за гости с офис оборудване, зала за планиране, учебна зала за група Вертолет и Двигател, стая за проверка на данните от обективен контрол, медицински кабинет с манипулационна, стая на оперативните дежурни, зала за хранене

Вътрешните врати на работните помещения са от MDF плоскост. Вътрешните витрини, зални и стълбищни врати са алуминиеви с единично стъкло, външните врати-витрини са алуминиеви, с прекъснат термомост и стъклопакет. Вратите към стълбищните клетки са  димоуплътнени, снабдени с механизъм за самозатваряне. Прозорците са пластмасови, петкамерен профил, със стъклопакет.

Обектът е първа категория по класификацията на чл. 137 от ЗУТ

 

Референции:
Министерство на вътрешните работи