Извършване на строителни и монтажни работи на обект 1083/ОНД/ОКВ - София, жк "Младост 3"

Възложител: Министерство на Отбраната, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
Дата на започване: 23 Апр. 2009
Дата на завършване: 9 Юни 2009

Изпълнени видове работи:  

Строежът представлява преустройство и смяна на предназначението на съществуващата сграда за общежитие за кадрови военнослужещи и за общежитие за надарени деца.

На първите етажи на двете сгради, в отделни зони са изградени конферентни зали, оборудвани с необходимите технически средства.

Референции: 
Министерство на Отбраната