За нас

“ИНОС-1” ООД е инженерингово дружество, създадено през 1993 година с натрупан опит в областта на строителството и с амбиции да задоволява нарастващите изисквания за професионализъм и отлично изпълнение на поръчките на своите клиенти в България и в чужбина, което го прави крайно необходим партньор днес - с уменията и възможностите си, с разнородния работен потенциал, с постиженията и бъдещото развитие и усъвършенстване във всички приложими области, които са ключ към икономически  пълни решения.

Свали брошурата (PDF)

Обхватът на предлаганите услуги е проектиране на ниско и високо строителство и изграждане на обекти на такова строителство по всички части – конструктивна, архитектурна, ВиК, хидро- и топлоизолации, огнезащита, ОВиК, електроинсталации, доставка и монтаж на мебелировка и оборудване, изграждане  на възобновяеми енергийни източници, електропроводи, подстанции и други енергийни съоръжения; обекти от водния цикъл – пречиствателни станции за питейни и отпадни води; предприемачество, ремонт у нас и в чужбина; производство на PVC  и Al дограма.

С висококвалифицираните си служители “ИНОС-1” ООД притежава необходимите ресурси да изпълнява напълно строителни работи от всякакъв обем и сложност. Особен факт, показващ високото ниво на доверие, е степента на свобода и уважението на управителя и съдружниците му, с които се ползват висококвалифицираните специалисти. Това е мотивирано от високото им ниво на квалификация и приноса им в успеха на фирмата.

Нарастващата конкуренция  води до все по-високи очаквания на потребителите по отношение на качеството. Това е причина стратегията на “ИНОС-1” ООД за развитие в бъдеще да бъде непрекъснатото подобряване на качеството и по-пълното удовлетворяване на потребителите, както и на собствениците и персонала.

Друга цел на фирмата е да бъде конкурентноспособна и да поддържа добри икономически показатели, като увеличава рентабилността на производството.

Една от задачите на “ИНОС-1” ООД е да разшири пазарите си както в България, така и извън нея, като едновременно с това ще се увеличава и персоналът на фирмата съответно на броя на обектите. Това ще създаде възможност за трансфер на съвременни технологии.

Маркетинговата стратегия на фирмата се изразява в приспособяването на производството и пласмента към потребностите и оценките на клиентите, при това по-добре, в сравнение с конкурентите, като се изхожда от суверенитета на потребителя и неговото максимално благополучие. Това се постига чрез комплекс от маркетингови проучвания, непрекъснат анализ и контрол на потребителското търсене, разширяване на пазара, реклама на фирмата.

Финансовата сила на фирмата, креативните възможности и отговорността на управляващия екип са й спечелили имиджа на коректен партньор, за който приоритетни са интересите на клиента.

Определящите характеристики на фирмата ни са: съвременният мениджмънт, качественото изпълнение в срок на строителните обекти, контролът върху цените, комплексната координация на строителните процеси, коректните взаимоотношения с клиентите. От първия контакт до предаването на приключения обект “ИНОС-1” ООД предлага на клиента си абсолютна сигурност.

Основни клиенти на фирмата са: Министерство на транспорта - Ръководство на въздушното движение; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на правосъдието; Министерство на здравеопазването – Център по трансфузионна хематология; Министерство на отбраната; ДАНС; Национална здравноосигурителна каса; Калиакра Уинд Пауър АД; Столична община - Район „Средец” и Район „Красно село“; „Пазари Възраждане“ ЕАД; София Еърпорт Център АД /Тишман Интернешънъл; Комисия по ценните книжа и фондовите борси; Интернешънъл Уотър Лимитид; “Софийска вода” АД; Българска Народна Банка; Хебросбанк АД; CITIBANK; Англо-американско училище; Юнион Миниер Пирдоп МЕД АД; “Скания България” ЕООД; ЦУМ АД; Риджънт Юропиън Пропъртис; Валтер БАУ АГ ; “Амоко – България” ООД; Ригли България ЕООД; Частни инвеститори.

Политика на фирмата е осигуряването на стабилни делови връзки с доставчиците на стоки и услуги и добро познаване на пазара на тези доставчици, както и  привличането на елитни консултанти в областта на строителството за решаване на възникващи технически проблеми в производствения процес.