Жилищни сгради в гр. София, кв. “Стрелбище”

Възложител: РАМИ ЕООД
Дата на започване: 15 Май 2003
Дата на завършване: 15 Дек. 2005

Изпълнени видове работи:

Проектиране и СМР “до ключ”. РЗП 3000 м2

Проектиране и СМР “до ключ”. РЗП 2500 м2