Жилищна сграда с магазин, м. “Кокалу”, гр. Несебър

Възложител: РАЙ-ИН ЕООД

Изпълнени видове работи:

Проектиране и СМР “до ключ”.