Жилищна сграда в кв. „Изток“, гр. София

Възложител: Беарт ООД
Дата на започване: 15 Юни 2000
Дата на завършване: 15 Май 2003

Изпълнени видове работи:

Проектиране и СМР “до ключ”.