Жилищна сграда в гр. София, кв. “Манастирски ливади”

Възложител: “РАДИН 17” ЕООД
Дата на започване: 1 Ноем. 2004
Дата на завършване: 1 Март 2008

Изпълнени видове работи:

Проектиране и СМР “до ключ”. Строежът представлява жилищна сграда, решена с две секции - на 7 и 9 етажа с подземен гараж, достъпен посредством рампа, с 23 паркоместа, мазета, 6 магазина и 11 гаража, 1 офис, портиерни за всяка секция, помещения за главно ел.табло за всяка секция на първия надземен етаж. РЗП 8000 м2.