Еднофамилна къща - гр. Самара, Русия

Възложител: Средневолжский коммерческий банк

Изпълнени видове работи:

Извършено проектиране и строителство по всички части и фази, доставки на довършителни материали, пусково-наладъчни работи по всички части.