Единен център за управление на въздушното движение - Фаза 1, при летище София

Възложител: Главна дирекция “Ръководство въздушно движение”
Дата на започване: 4 Апр. 1997
Дата на завършване: 30 Авг. 1998

Изпълнени видове работи:

Най-големият център за управление на въздушното движение на Балканския полуостров.  Обект от национално и международно значение, финансиран от Европейската инвестиционна банка. Проектиран е за район със сеизмична активност IX степен по MSK и при повишена степен на антисеизмично осигуряване, наложено от уникалността на сградата.
РЗП 36 000.00 кв. метра.
Изпълнени изкопни и земни работи - 150 000 m3, кофражни работи, специализирани топло и хидроизолации, включващи подземна киселинно устойчива хидроизолация на площ от 20 000 m2, завършена с Полиеласт - производство на Borner, Германия. Преди поставянето на хидроизолацията е поставен пласт Бокопласт и два слоя изолация Полиеласт чрез използването на многодюзови газови горелки, всеки слой с дебелина 5 мм, покривна изолация Полиеласт - производство на Borner, Германия с дебелина на слоя 5 мм под която е положена топлинна изолация от минерална вата - обща площ от приблизително 10 000 m2, арматурни работи - 1 793 t, бетонови работи - 22 000 m3; водопровод, канализация и дренаж; доставка, заготовка, монтаж, антикорозионна и противопожарна защита на метална конструкция - 2400 тона.
Обектът е завършен за 13 месеца.

 

Финансираща институция: Европейска инвестиционна банка

Референции:
Ръководство на Въздушното Движение
NATS
VECTOR