Граничен контролно-пропускателен пункт “Лесово – Хамзабейли” – І етап

Възложител: Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
Дата на започване: 23 Авг. 2002
Дата на завършване: 30 Май 2005
 

Изпълнени видове работи:

Доставки, строителство и пусковоналадъчни работи по части: Конструкция, АС, ВиК, ЕЛ, ОВК, пожароизвестяване, СОТ, благоустройство и озеленяване. Сгради РЗП 9465 м2. Изградени са пречиствателна станция – 250 е.ж., напорен водоем 720 куб.м и площадкова и довеждаща канализация.

Референции:
Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството