Вилна зона “23-ти километър” - гр. Самара, Русия

Възложител: Частен инвеститор

Изпълнени видове работи:

Изпълнено проектиране по всички части, вертикална планировка, благоустройство; доставка на всички материали за довършителни работи; строително-монтажни работи по вертикална планировка, благоустройство, ел. част.