Ветроенергиен парк "Калиакра", с. Българево, община Каварна

Възложител: Калиакра Уинд Пауър АД
Дата на започване: 1 Юни 2007
Дата на завършване: 1 Юни 2008

Изпълнени видове работи: 

Изграждането на Ветроенергиен парк „Калиакра” е съвместен проект на Мицубиши Хеви Индъстриз Лимитед, Япония, и Инос-1 ООД, България. Изградени са 35 ветроенергийни генератора, високи 69 m, тип  MWT-1000A, 1000 kW всеки с обща мощност 35 MW, административна сграда - РЗП 162 м2, склад перки– 498 м2, пътища, ОРУ и  38МVA 110/20КВ подстанция, 12 км 110 кВ електропровод. Целият имот е 2700 дка, от които 50 дка застроени с генератори, пътища и сгради.

Експлоатационният период на ветроенергийния парк е 20 години.

Референции: 
Kaliakra Wind Power AD 
Mitsubishi Heavy Industries