Англо-американско училище в Панчарево, София – Проектиране и строителство – ІІІ фаза

Възложител: Англо-Американско училище, София
Дата на започване: 28 Апр. 2011
Дата на завършване: 17 Авг. 2012
Победител в категория "Сгради образование" на Националния конкурс „Сграда на годината 2012”
Номиниран в категория "Зелени сгради" на Националния конкурс „Сграда на годината 2012”

Златен LEED for Schools Сертификат

Златен LEED for Existing Buildings Сертификат

Изпълнени видове работи:

РЗП 9588 м2

Проектът представлява изключителен пример за създаване на уникална по рода си училищна сграда и за устойчиво „зелено“ строителство, щадящо природата.

Проектът се състои от основна сграда – библиотека, учебни стаи, лаборатории, поддържащи помещения; КПП; сграда за почивка на шофьори; езеро за заустване на дъждовни води; изкуствено блато за пречистване на отпадни битови води; паркинг; спортни игрища и модерна спортна зала; вертикална планировка; зелени покриви; фотоволтаични и соларни панели за производство на електрическа енергия и подгряване на вода за битови нужди; цялостен ремонт на съществуващата кухня и столова.

Някои от най‐забележителните характеристики на проекта включват:

Използване на висок процент рециклирани материали при строителството;
Над 50% от използваната дървесина е от устойчиво управлявани гори;
Над 20 % процента от материалите са с местен произход;
При строителството е достигнат и висок процент на рециклиране – около 65% от материалите се пренасочват към повторно използване;

Водна стратегия, базирана на естествения цикъл на водата.

Референции::
Англо-Американско училище - Референция
Англо-Американско училище - Препоръка