Англо-американско училище в Панчарево, София – Нова фаза IV ЕТАП 1 - Пристройка на нов учебен корпус „H”, Разширение на учебен корпус „D”, Сграда за охрана и Спомагателна сграда; ЕТАП 2 – Арт-център”

Възложител: Англо-Американско училище, София

РЗП за Етап 1 и Етап 2: общо 5511.86 м2

Започване:     Март 2018

Завършване:  Май 2019

С цел стимулиране на творческата дейност на учениците е изградена нова сграда за изкуства –Арт-център,  с РЗП 4035.38 м2.

Арт-центърът представлява двуетажна сграда с междинно ниво и сутерен,  оборудвана с най-съвременните технологии за озвучаване, аудиовизуални изкуства и мултимедийни презентации. 

Основното ядро на сградата е мултифункционална театрална зала за обучения, представления, конференции. Тя е оборудвана с 328 места на първо ниво и 26 места на балкони – общо 354 седящи места. Към нея са изпълнени всички необходими обслужващи помещения, като контролни кабини, работилница за декори с директен достъп до залата, помещение за техника, звуко- и светлинноизолационни преддверия.

На кота ± 0.00 са разположени зала, тип „Черна кутия“, с възможност за до 108 седящи места на подвижни трибуни, помещение за хор, помещение за оркестър, 3 броя звуко- и светлинноизолационни преддверия, както и 2 броя репетиционни зали.

На кота +6.20 са изградени учебни зали за изкуства, дигитални изкуства, видеопродукция, както и конферентна зала.

На междинното ниво на кота +3.10 са разположени залата за техника, склад за материали и контролна кабина за театър, тип „Черна кутия“, а в сутерена - битови помещения, складове и технически помещения.

Сградата е изпълнена с монолитна стоманобетонова конструкция и смесена конструкция за покрива - метална и стоманобетонова. Носещите стени са изпълнени със стоманобетонова скелетна конструкция и тухлена зидария, преградните стени са от гипсокартон.

Придвижването по етажите в сградата е посредством асаньор, с кабина, оразмерена за инвалидна количка и за театрални декори. В залата за представления има удобен достъп и на двете нива за настаняване на хора с увреждания в инвалидни колички. На второ ниво е изградена рампа за излизане директно навън.

Оборудвани са санитарни възли за инвалиди, както при санитарния възел за посетители, така също и при административните помещения на Арт-центъра.

Фасадните повърхности са топлоизолирани и са обработени с мазилка, дървена и каменна облицовка. Остъкляването е с PVC дограма.

 

Блок Н – РЗП 868,46 кв.м

Новият учебен Блок Н е пристройка към съществуващия Блок G с цел увеличаване броя на класните стаи за приблизително 230 ученика от основно и средно училище. Пристройката е на две нива.

Разширение на Блок D – РЗП 506,00 кв.м

Разширението на Блок D е с цел увеличаване на класните стаи за децата от началното училище. Пристройката е на две нива.

Изградени са Сграда за охрана и Спомагателна сграда, предназначена за почивка на шофьори, обслужващи училището.

Фасадните повърхности са топлоизолирани и са обработени с мазилка и каменна облицовка за цокъл.

Изграден е нов паркинг за автомобили със 166 паркоместа. Предвидени са паркоместа за хора с увреждания, като са изпълнени изискванията към настилките за достъп на хора с увреждания. По пътя от паркоместата до отделните блокове няма стълби.

Изпълнено е цялостно озеленяване на имота и са реконструирани част от съществуващите зелени площи около съществуващите сгради и зоната на паркинга. Цялата територия е засадена с трайна висока и храстова растителност.

Очаква се получаване на LEED златен сертификат - Международен сертификат за енергийна ефективност – Арт-центърът ще бъде първата в България професионална сграда за аудиовизуални изкуства с Gold сертификат от LEED.

Разрешение за ползване ЕТАП 1 - Пристройка на нов учебен корпус „H”, Разширение на учебен корпус „D”, Сграда за охрана и Спомагателна сграда № СТ-05-1059/29.08.2018

Разрешение за ползване ЕТАП 2 - Пристройка на нов учебен корпус „H”, Разширение на учебен корпус „D”, Сграда за охрана и Спомагателна сграда № СТ-05-603/16.05.2019