Административна сграда ВР-1004, ул. "Черковна", гр. София

Възложител: Служба „Сигурност – ВП и ВКР”
Дата на започване: 27 Юли 2005
Дата на завършване: 22 Ян. 2008
 

Изпълнени видове работи:

СМР “до ключ”. 

Обща РЗП 14 291 м2

Строежът представлява комплекс от сгради  за нуждите на Служба „Сигурност – ВП и ВКР“. Строежът отговаря на изискванията за защита на класифицираната информация при обработката и съхранението й, като предназначението му е за  обособяване на ръководните структури на Служба „Сигурност – ВП и ВКР“.

Конструкцията на сградата е изградена по монолитна строителна система и е изчислена и оразмерена за поемане на земетръс за ІХ степен на сеизмичност.

Функционално обектът е разделен на три зони – Административна сграда на 4 етажа - Блок 1; Обслужваща сграда с двуетажна и едноетажна част и подземен гараж – Блок 2; Подземен гараж за 124 автомобила – Блок 3.

Административната  и обслужващата сграда са свързани с топла връзка на ниво партер и първи етаж, като е обособен вътрешен двор.

В Административната сграда са разположени 51 канцеларии за служители.

В зоната между Обслужващата и Административната сгради е изградена конферентна  зала за около 120 души, снабдена с необходимите помещения за превод и запис.

На втория етаж е обособена регистратура за секретна и несекретна информация.

На третия етаж на административната сграда в отделна зона е изградена конферентна зала с обслужващи помещения.

В Обслужващата сграда е изградена спортно-медицинска зона с обособени лекарски и зъболекарски кабинети, фитнес-зала с необходимите битови помещения към нея.

Вътрешната дограма е от алуминиеви праховобоядисани профили и MDF интериорни врати.

Външната дограма е от цветни алуминиеви профили с прекъснат термомост, стъклопакет със светлоотразяващ стъклопласт – прозорци, врати и структурна окачена фасада, полимерни мазилки и каменни облицовки.

Референции:
Министерство на отбраната


Сертификати за работа с класифицирана информация

Сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО

Удостоверение за сигурност за достъп до класифицирана информация до ниво СЕКРЕТНО - No 1037

Сертификат на регистратура за класифицирана информация - No RB612093-001-16